Merilna mesta in merilniki pretoka

MERILNA MESTA

Pogosto se pretok lahko izmeri samo na posebnem merilnem mestu, ki je opremljeno z merilnim objektom (npr. merilno korito, merilni preliv). V praksi je pogosto nemogoče uporabiti standardizirane rešitve, npr. merilno korito standardnih dimenzij, ki terja dolg natočni kanal ipd. V takih primerih se lahko v hidravličnem laboratoriju izmeri pretočno sposobnost merilnega objekta, ki se ga nato uporabi na dani lokaciji.

PRIMERI:

– merilno mesto z merilnim koritom (merjenje pretoka odpadne vode)

– merilno mesto  z ostrorobim pravokotnim merilnim prelivom (merjenje pretoka na vodovodnem zajetju)

MERILNIKI PRETOKA

Merilnike pretoka, ki uporabljajo tlačno sondo za določitev globine toka in hitrostno sondo za določitev pretočne hitrosti, kontroliramo v cevi z nastavljivim naklonom (padec I = 0 do 9 %), pri čemer se hitrostno sondo privijači na dno cevi. Dotok se izmeri na standardnem trikotnem merilnem prelivu (do 90 l/s), globino toka pa se izmeri ročno z ostnim merilom.

Odstopanje rezultatov merilnika od dejanskih pretokov določimo iz analize vrednosti, ki jih zabeleži programska oprema obravnavanega merilnika.

Merilno mesto merjenje pretoka odpadne vode
Merilno korito zajetje vodovod