Naročniki raziskav v zadnjih letih (po abecednem redu):

Acroni, d.o.o.

Alba, d.o.o.

CINKARNA, Metalurško-kemična industrija Celje, d.d.

DARS, d.d.

Direkcija Republike Slovenije za ceste

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

EKO Ekoinženiring, d.o.o.

Energoplan gradbeno podjetje, d.d.

GEN energija, d.d.

Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d.o.o.

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

Holding slovenske elektrarne d.o.o.

HSE Invest, d.o.o.

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje  in inženiring

IKEMA, d.o.o.

Inženiring IBT Ljubljana, d.d.

Iskra INVEST Podjetje za inženiring, vzdrževanje in storitve, d.d.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

JP CČN Domžale – Kamnik, d.o.o.

Julon, d.d.

KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d.d.

Litostroj Power, d.o.o.

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.

Mestna občina Celje

Mestna občina Ljubljana

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje

NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje

Nuklearna elektrarna Krško

Občina Brežice

Občina Črna na Koroškem

Občina Gorenja vas – Poljane

Občina Krško

Pivovarna Union, d.d.

Prealpi, d.o.o.

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Ribiška družina Novo mesto

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

TOSAMA d.o.o.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

VIPAP VIDEM Krško, d.d.

Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o., Celje

ZEL-EN, razvojni center energetike, d.o.o.