Numerični hidravlični modeli so lahko 1D, 2D ali 3D računalniške simulacije toka, ki tvorijo široko področje t.i. CFD (Computational Fluid Dynamics). Njihova verodostojnost je v prvi vrsti pogojena z natančnim umerjanjem na kvalitetne terenske meritve.

PRIMERI: