Hibridni modeli obravnavajo zahtevnejše probleme. Gre za hkratno uporabo fizičnega in numeričnega modela z namenom, da se optimalno izkoristi prednosti posameznega tipa modela.

PRIMER: hibridni model Krško – brežiško polje (Hidroinštitut in UL FGG KMTE).

Vir rezultatov matematičnega modela: G. Rak, UL FGG