Tlačna sonda Tlačna sonda struga Tlačna sonda sotočje Tlačna sonda podatki Visoka voda Visoka voda pregrada

Tako fizične kot numerične modele je treba umeriti, sicer lahko dajejo izrazito napačne rezultate. V večini raziskav se za umerjanje uporabi izmerjene vrednosti pretokov in nivojev gladin, v posebnih primerih pa je treba izmeriti tudi kakšne druge parametre, npr. suspendirane delce (za simulacije transporta plavin) ali temperaturo vode (za simulacije transferja toplota ali transporta koncentracij oz. polutantov).

PRIMERI:

– niveliranje: zlasti krone nasipov, robovi strug in podobne lokacij, kjer lahko pride do razlivanja toka v času visoke vode

– meritve vodostajev: kontinuirno merjenje s sondami, v času visokih voda pa tudi ročno

– meritve temperatur vodnega toka: zlasti v izredno mrzlih ali izredno vročih dneh

Meritve vodostajev tlačna sonda
Meritve vodostajev sledi visoke vode