Novejše raziskave

IZVEDBA HIDRAVLIČNIH MERITEV GLADIN ZA POTREBE NAČRTOVANJA HE RENKE, HE TRBOVLJE IN HE SUHADOL

(dr. M. Bombač, 2022)

Na rečnem odseku Save med Litijo ter sotočjem Save in Savinje se je, za potrebe priprave investicijske, projektne in izvedbene dokumentacije za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol, vzpostavil začasni monitoring gladin na 13 lokacijah. V sklopu naloge so se pridobili tudi podatki iz obstoječih merilnih mest na obravnavanem odseku in sicer iz VP Litija, VP Hrastnik, VP Veliko Širje in HE Vrhovo. Zbrani podatki bodo služili umerjanju hidravličnih modelov, ki so glavno orodje za optimalno načrtovanje hidroenergetskih objektov in ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem visokih voda. V poročilu so prikazane meritve gladin v obdobju od 27. septembra 2021 do 1. oktobra 2022. V tem času so nastopili 3 visokovodni valovi, pri katerih je bil zabeležen pretok večji od 500 m3/s. Največji pretok je bil zabeležen 30.9.2022, ko je pretok na VP Hrastnih znašal 846 m3/s.