Terenske meritve

Tlačna sonda Tlačna sonda struga Tlačna sonda sotočje Tlačna sonda podatki Visoka voda Visoka voda pregrada

Tako fizične kot numerične modele je treba umeriti, sicer lahko dajejo izrazito napačne rezultate. V večini raziskav se za umerjanje uporabi izmerjene vrednosti pretokov in nivojev gladin, v posebnih primerih pa je treba izmeriti tudi kakšne druge parametre, npr. suspendirane delce (za simulacije transporta plavin) ali temperaturo vode (za simulacije transferja toplota ali transporta koncentracij oz. polutantov).

PRIMERI:

– niveliranje: zlasti krone nasipov, robovi strug in podobne lokacij, kjer lahko pride do razlivanja toka v času visoke vode

– meritve vodostajev: kontinuirno merjenje s sondami, v času visokih voda pa tudi ročno

– meritve temperatur vodnega toka: zlasti v izredno mrzlih ali izredno vročih dneh

Meritve vodostajev tlačna sonda
Meritve vodostajev sledi visoke vode